Ülkemizde son dönemde vergi ve gümrük mevzuatı açısından hızlı bir gelişim ve değişim söz konusu olmuş vergi kanunları, gümrük kanunu ve kaçakçılıkla mücadele kanunu değiştirilmiştir. Bu alanda pek çok suç tipi yeniden gözden geçirilmiş ve yeni kavram ve kurumlarla birlikte yeniden düzenlenmiştir. Ceza hukukunun genel kurallarının değişmesine paralel bu alandaki suç tiplerinin de değişmesi mali ceza hukukuna ilişkin ceza soruşturma ve davalarının yeni bir bakış açısı ile gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Kapadokya Hukuk Bürosu, vergi suçları, gümrük ve kaçakçılık suçları ve diğer ceza kanunlarından kaynaklanan mali suçlarda müvekkillerine etkin çözüm yöntemlerini sunmakta, bu alanda açılan soruşturma ve davaları, müvekkillerinin haklarını en üst düzeyde savunmak suretiyle takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır. Büronun bu alandaki spesifik çalışmaları ve ekibinin uzmanlığının yanı sıra gümrük ve vergi alanında Türkiye’nin önde gelen uzmanlarıyla geliştirdiği işbirliği çerçevesinde müvekkillerine sonuç odaklı hukuki hizmet vermektedir.

Kapadokya Hukuk Bürosu’nun mali ceza hukuku alanındaki tecrübesi özellikle aşağıdaki konuları içermektedir:

  • Vergi Kaçakçılığı Suçları
  • Gümrük Kaçakçılığı Suçları
  • Vergi ve Gümrük Uygulamasından Kaynaklanan Diğer Suçlar
  • Yan Ceza Kanunlarından Kaynaklanan Suçlar

Kapadokya Hukuk Bürosu mali ceza hukuku ile ilgili hukuki danışmanlık, ceza soruşturma ve kovuşturmalarının takibi ve sonuçlandırılması alanlarında gerçek kişi ve tüzel kişi müvekkillerine sonuç odaklı ve etkin bir hizmet sunmaktadır.