Sağlık alanında ülkemizde son yıllarda hızla özel hastanelerin kurulması ve tıp teknolojisinin de ciddi anlamda gelişimi, beraberinde hukuki sorun ve uyuşmazlıkların artmasına, çeşitlenmesine ve karmaşıklaşmasına da yol açmıştır. Bu alanda gerek hekim uygulamalarından kaynaklanan hukuki gerekse de cezai uyuşmazlıkların yanı sıra idari denetimden kaynaklanan idari yaptırımlara ilişkin uyuşmazlıklarla da sıkça karşılaşılmaktadır. Özellikle malpraktis olarak da ifade edilen hekimin, hastaya uyguladığı tedavi yöntemlerinden ve cerrahi müdahalelerden kaynaklanan zararların tazminine yönelik açılan davalar son dönemde oldukça artmıştır. Bu davaların hekim açısından tazminat hukuku noktasında olduğu kadar ceza hukuku noktasında da sonuçları olmaktadır. Bu nedenle bu çerçevede açılacak davaların ya da hekim veya sağlık müesseselerine karşı açılan davaların titiz bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Kapadokya Hukuk Bürosu tıp bilimi alanında Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından aldığı bilimsel danışmanlık çerçevesinde müvekkillerine;

  • Tıbbi müdahalelerden kaynaklı olarak sağlık mesleği mensuplarının idari ve cezai sorumluluğu
  • Hasta – hekim tedavi sözleşmeleri ve bundan kaynaklanan hukuki ve cezai uyuşmazlıklar
  • Özel sağlık kuruluşlarına yönelik idari denetimden kaynaklanan idari uyuşmazlıklar
  • Sağlık mesleği mensuplarınca işlenebilecek suçlar
  • Malpraktis’ten kaynaklanan tazminat ve ceza davaları

alanlarında yaratıcı çözümlerle etkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.