Vekalet Bilgileri

Bize vekaletname vermek isteyen müvekkillerimiz aşağıdaki bilgilerin bir çıktısını alarak herhangi bir notere gidip Nevşehir Barousu Avukatlarından Avukat Arabulucu Zekeriya Onur Özkan ‘a “Dava Genel  Vekaletnamesi” çıkarabilirler.

Av.Arb. ZEKERİYA ONUR ÖZKAN

T.C. KİMLİK NO   : 14378992980

BARO SİCİL NO   : 311

T.B.B. SİCİL NO:91005

ADRES: Yukarı Mah.İnönü Mah Foto Taç İş Merkezi Kat:1 No:5/2 Avanos-Nevşehir

Bu bilgilerle herhangi bir notere giderek, üç avukat için ortak olarak “Genel Dava Vekaletnamesi” çıkarılaracak. Verilen yetkiler arasında “Arabulucuya başvurmak,Sulh, ibra, davadan, temyizden, karar düzeltmeden ve diğer kanun yollarından feragat etmek, davayı kabul etmek, hakimin reddi talebinde bulunmak, davayı kısmen veya tamamen ıslah etmek, yemin teklifinde bulunmak, yemin teklifini kabul, iade veya reddetmeki haczin kaldırılmasını talep etmek, tahkim veya hakem sözleşmesi yapmak, sermaye şirketleri ve kooperatifleri uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmak ve bu teklifleri kabul veya reddetmek, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmak ve bu çözüm yollarına başvurulması teklifini kabul veya reddetmek, yargılamanın iadesi yoluna gitmek, hakimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açmak, sözleşme-ihtarname, ihbarname ve protesto düzenlemek ve keşide etmek, sözleşme fesihnamesi düzenlemek ve göndermek, mal beyanında bulunmak, sabıka kaydı çıkarmak, sabıka kaydının silinmesi işlemlerini yapmak, icrada adına pey sürmek, anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunmak, başka avukatları tevkil, teşrik ve azletmek” yetkileri mutlaka bulunmalıdır.

  • Şirket için vekalet verilecekse şirketin yetkili müdürü gitmeli ve imza sürküsü ile şirket kaşesini yanında bulundurmalıdır.

  • Boşanma için ya da başkaca özel yetki gerektiren bir işlem için vekaletname verilecek ise, vekaletname verilmesinin sebebi (boşanma yahut, isim tashihi vs. gibi) noterde belirtilmeli ve noterliğe iki adet fotoğraf ile gidilmelidir.

İLETİŞİM

Yukarı Mahalle
Foto Taç İş Merkezi
Kat:1 No:5/2
Avanos-Nevşehiri

Telefon: 0532 433 37 98
Fax: 0850 466 27 50
Email: [email protected]
Web: Kapadokyahukuk.com

[contact-form-7 id="776" title="Contact Page Form"]