Gelişen ekonomik sistem içerisinde en hızlı değişime uğrayan ve en ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı hukuk alanı olarak karşımıza çıkan Vergi Hukuku alanı, gerek ülkemizdeki vergisel uygulamalarda yaşanan yoğun sıkıntılar gerekse de bu alandaki hatalı uygulamalardan kaynaklanan ciddi mali sonuçlar nedeniyle son derece titiz bir çalışmayı ve takibi gerektirmektedir. Vergisel uygulamaların teknik mali bir boyutunun da olması bu aşandaki çalışmalarda mali uygulamalara yönelik danışmanlık gereksinimi de arttırmaktadır. Kapadokya Hukuk Bürosu, gerek vergi hukuku ve uygulaması konusunda deneyimli kadrosu gerekse de muhasebe ve maliye alanında uzman danışmanları ile şirketlerin ve şahısların vergi uygulamalarından kaynaklanan hukuki sorunlarının çözümü noktasında ve özellikle,

  • Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve benzer diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava yoluna başvurulması
  • Şirketler arası işlemler, kaynak transferleri, hissedarlarla yapılan işlemler gibi özel işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklar,
  • Vergisel planlamaların hukuki boyutları ve vergi denetimlerine yönelik hukuki destek sağlanması,
  • Vergi hukuku mevzuatındaki güncel değişim konusunda gerekli hukuki bilgi ve desteğin sunulması,

alanlarında müvekkillerine etkin danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır.