Suç ve ceza kavramları pek çok kişi açısından kulağa hoş gelmese de gelişen toplumsal yaşam içinde insan ilişkilerindeki muazzam karmaşıklık maalesef her an herkesin bir suç mağduru olabilmesi ya da bir suç isnadı ile karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle herkesin her an için kendisini bir suçun mağduru ya da bir suç isnadının şüphelisi olarak görmesi mümkündür. Ceza hukukuna ilişkin mağduriyetin ya da isnatların muhatabı olmanın ise diğer hukuk dallarına oranla etkisi çok daha ağır olabilmektedir. Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır. Ceza kanunlarında Avrupa Birliğine uyum sürecindeki derin yenilenme ise bu alana has bilginin gittikçe daha teknik olmasını ve uzmanlık gerektirmesini sonuçlanmıştır. Bunun sonucu olarak umulmadık olumsuz neticelerle karşılaşmamak için ceza soruşturmalarının ve kovuşturmalarının son derece dikkatli ve titiz bir şekilde takip edilmesi, süresi içinde gerekli hukuki işlemlerin yapılması ve hukuki müdahalelerin yöntem, zaman ve nitelik olarak doğru tespit edilmesi son derece önemlidir, bunun yanında ceza hukukunun kişi hak ve özgürlüklerinin korunması açısından bir araç olduğu da unutulmamalıdır. Kişisel hakları ihlal edilen kimselerin ceza soruşturma ve davalarında etkin bir şekilde temsil edilmelerinin, haklarının korunması noktasında son derece önemlidir. Keza, ceza kurallarının son araç olma nitelikleri gereği hemen her caza davası ile birlikte tazminat ya da alacak davalarının açılması ve ceza davalarında elde edilecek başarının fiili olarak bunları da etkileyecek olduğu gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle ceza soruşturma ve kovuşturmalarında ceza hukukuna ilişkin teknik bilginin ve uzmanlığın son derece önemli olduğuna dikkat edilmelidir.


Kapadokya Hukuk Bürosu
, tüm hukukçu kadrosu ile ceza hukuku alanında uzmanlaşarak, bu alanda yıllara dayanan tecrübesi, mevzuata ve mahkeme kararlarına ilişkin geniş bilgiyi uygulamada karşılaştığı yüzlerce hukuki sorunu başarıyla ele alması, mesleki tecrübenin yanı sıra bu alandaki akademik çalışmaları, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle geliştirdiği profesyonel işbirliği ve en önemlisi tüm bu bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, müvekkillere titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.
Bu genel felsefe içinde Kapadokya Hukuk Bürosu,

 • Kasten Öldürme Suçu
 • Taksirle Öldürme Suçu
 • Kasten Yaralama Suçu
 • Taksirle Yaralama Suçu
 • Tehdit Suçu
 • Şantaj Suçu
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
 • Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
 • Haksız Arama Suçu
 • Ayrımcılık Suçu
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
 • Hakaret Suçu
 • Yağma Suçu
 • Mala Zarar Verme Suçu
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu