Gelişen ekonomik sistem ile paralel olarak ortaya çıkan sektörel çeşitlilik, küreselleşen dünya ve liberal ekonominin gelişimi ile birlikte dünya genelinde devlet sermayesinin ekonomik sahadan hızla çekilmesine yol açarken, özellikle yakın tarihteki gümrük, banka ya da borsa alanındaki sektörel bazlı krizler, devlet ve diğer kamu idareleri açısından özel sektörün ekonomik sahadaki faaliyetlerinin denetimi için daha sıkı bir idari mekanizmanın işletilmesi gereğini doğurmuştur. Bu sıkı denetim için idarenin uygulamayı yeğlediği temel yöntem, idari yaptırım mekanizmasının işletilmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Yakın geçmişe kadar gümrük uygulaması, vergi uygulaması, bankacılık ve finans alanındaki uygulamalar, sigortacılık ve benzeri faaliyetlere ilişkin idari uygulamalar ve spor alanındaki faaliyetlere ilişkin kuralların her biri kendine has nitelik göstermekte ve temel esaslar barındırmamakta iken Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kabul edilen Kabahatler Kanunu ile bu alandaki temel kurallar belirlenmiş ve tüm idari para cezaları ya da diğer idari yaptırımlar için temel esaslar belirlenmiştir. Ancak idarenin halen dahi bu esaslara uygun bir şekilde idari yaptırımları belirlemediği, bu nedenle pek çok ekonomik işletmenin ciddi idari yaptırımlara maruz kaldığı görülmektedir.

Kapadokya Hukuk Bürosu idari ceza hukukunun temel ilkelerine ve bu ilkelerin uygulandığı gümrük, bankacılık, vergi, sigortacılık, finans, borsacılık vb. alanlardaki idari yaptırım sistemine yönelik geniş bilgi birikimi ile bu alanlarda idari yaptırımlarla karşılaşan müvekkillerine etkin bir danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede Kapadokya Hukuk Bürosu,

  • Herhangi bir ekonomik faaliyete başlanması sürecinde İdari Ceza Hukuku açısından gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi,
  • İdarece uygulanan vergi, gümrük, spor, bankacılık, sigortacılık vb. alanlardaki idari para cezalarına ya da diğer idari yaptırımlara karşı idari ya da adli başvuruların yapılması,
  • İdari para cezalarına yönelik hukuki başvuruların takibi ve sonuçlandırılması konularında yetkin hukukçu kadrosu ve alanında uzman danışmanlarla, en etkin hukuki çözümleri sunmaktadır.

Kapadokya Hukuk Bürosu’nun idare hukuku alanında sunduğu hizmetler şu alanlarda yoğunlaşmaktadır:

Diğer Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarca Uygulanan İdari Cezalar