Ülkemizdeki ekonomik gelişmeye paralel olarak ekonomik ceza hukuku uygulamasının da geliştiği görülmektedir. Ekonomik suçlara maruz kalınması ya da kişilerin ekonomik suç isnadı ile suçlanması son dönemde sıkça karşılaşılan sorunlardır. Ancak ekonomik ceza hukukunun son derece teknik meseleler içermesi, bu alandaki uygulamanın son derece sancılı olmasına ve neticede ekonomik ceza hukukuna ilişkin davalarda haksız neticelere sebebiyet vermektedir. Hatta ceza hukuku normlarının en büyük oranda yanlış uygulandığı alanın ekonomik ceza hukuku olduğunu söylemek mümkündür. Genellikle bu alandaki davaların bir de hukuk yani tazminat ya da alacak davaları söz konusu olunca ceza soruşturma ve davalarına yeterli önem verilememektedir. Buna karşılık ceza soruşturma ya da davalarından alınacak sonuçların cezai anlamda ağır olabileceği, bu sonuçların çoğu zaman gerçek ve tüzel kişilerin ticari itibarları ve mesleki gelecekleri açısından son derece önemli olacağı ve diğer hukuk davalarının sonucunu çok büyük oranda etkileyeceği gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle ekonomik ceza hukukuna ilişkin gerek soruşturma gerekse dava aşamalarının son derece titiz bir şekilde takip edilmesinin, sonuçta verilecek hükmün etkileri de göz önünde bulundurulduğunda, son derece önemli olduğu görülmektedir.
Kapadokya Hukuk Bürosu, bu kapsamda ekonomik ceza hukuku alanında takip ettiği yüzlerce soruşturma ve davadan edindiği derin tecrübe ve bu alandaki akademik ve mesleki çalışmaları çerçevesinde ekonomik ceza hukuku alanında kendisine suç isnat edilen ya da tersine, bu alandaki suçlardan zarar görmüş olan müvekkillerine etkin bir hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Kapadokya Hukuk Bürosu’nun bu alandaki tecrübesi özellikle aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu
 • Bedelsiz Kalmış Senedi Kullanma Suçu
 • Basit ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları
 • Hileli ve Taksirli İflas Suçları
 • Karşılıksız Yararlanma Suçu
 • Suç eşyasının satın alınması Suçu
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
 • Bankacılık Suçları
 • Sigortacılık Suçları
 • Sermaye Piyasası Suçları
 • İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları
 • Enerji Piyasası Suçları
 • Rekabet Suçları
 • Ticari Sır ve Bankacılık Sırrının İfşası Suçu
 • Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma Suçu