Çevre hukukunun günümüz koşullarında toplumsal hayatta giderek artan önemi karşısında pek çok ceza kanununda olduğu gibi ülkemizde de çevreye karşı suçlar özel olarak düzenlenmiş ve ağır yaptırımlar getirilmiştir. Çevre suçlarına ilişkin olarak yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda ceza hukuku bilgisi ve bu alana ilişkin teknik bilimsel bilginin doğru harmanlanmaması neticede ağır cezalara sebebiyet vereceği gibi pek çok ticari müessesenin ağır tedbirlerle karşılaşmasına da yol açabilmektedir. Bu nedenle bu tip suçlarda teknik bilimsel destekle birlikte soruşturma ve davanın her evresinin etkin bir şekilde takip edilmesi ve hukuki yardımın doğru bir şekilde alınması bu tarz ağır olumsuz sonuçların engellenmesi açısından son derece önemlidir.
Kapadokya Hukuk Bürosu bu alanda pek çok davadan edindiği derin tecrübe ve bilgi birikimi çerçevesinde müvekkillerine;

  • Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu
  • Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu
  • İmar Kirliliğine Neden Olunması Suçu
  • Gürültüye Neden Olma Suçu
  • Orman Suçları
  • Kültür ve Tabiat Varlıklarına İlişkin Suçlar
  • Radyasyon Yayma
  • Tehlikeli Maddelere İlişkin Suçlar
  • Diğer Kanunlardaki Çevre Suçları
  • Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulmasına İlişkin Suçlar

alanlarında etkin hukuksal danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır.