Günümüzde en çok telaffuz edilen kavramlardan biri olarak medyanın eskiden olduğu gibi yine haber verme/haber alma ekseninde geliştiği söylenebilirse de artık medya bir bilgi alışverişi ve eğlence alanı olma özelliğini de kazanmıştır. Medyanın günümüzde toplumsal yapının bütünselliğini koruma ve bilgi akışını hızlandırma gibi bir fonksiyon icra ettiği açıktır. Ancak bilgi akışındaki bu sürat beraberinde ciddi sorunları da getirmiştir. Bugün salt medya alanında şahıslara ait bilgilerin ifşası ve hatta bunun bazen gerçeğe aykırı olmasının kişinin hayatını derinden etkilemekte olduğunu, bunun da çok ciddi hukuki sonuçlara yol açtığını belirtmek gerekmektedir. Bunun doğal sonucu olarak artık kişi hak ve özgürlüklerinin televizyon, internet, radyo, gazete, dergi vs. medya kanalları ile ihlal edilebilmesi, kişilerle ilgili yalan haberlerin yapılması, izinsiz ve özel hayata ilişkin yazı, yorum ve fotoğraflara ya da görüntülere yer verilmesi, hakaret içerikli haber, yorum ya da sair yayınların yapılması artık sıkça karşılaşılan sorunlar haline gelmiştir. Bunun yanında kişilerin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edilmesi, özel görüntülerinin ve seslerinin gizlice kayda alınması, bunların medya kanalı ile yayılmaları ve hatta yalnızca birkaç kişi ile paylaşılmaları dahi son derece ağır sonuçlara yol açabilmektedir. Kişinin iletişim vasıtalarına örneğin bilgisayar ya da telekomünikasyon araçlarına uzaktan erişim vasıtasıyla yasadışı olarak girilmesi de benzer şekilde ağır sonuçlara yol açabilmektedir. Bunlarla paralel olarak son yıllarda bilişim sistemi üzerinden işlenen suçlar özellikle internet üzerinden bilgisayar sistemlerine izinsiz girilmesi hatta bunların dolandırıcılık için kullanılması ya da kredi kartı bilgilerinin çalınması sıkça karşılaşabildiğimiz durumlar haline gelmiştir. Bu nedenle kişilerin medya ya da bilişim araçlarının mağduru olması ya da bu araçlarla işlenen suçlarla ilgili olarak isnatlarla karşılaşması mümkün olabilmektedir. Bu alandaki hukuki yardım ise son derece titiz bir çalışmayı ve uzmanlığı gerektirmektedir. Bu alanda görev yapan hukukçuların, teknik ve bilimsel desteği doğru bir şekilde alması ve bunun etkin bir şekilde kullanılması da son derece önemlidir.

Kapadokya Hukuk Bürosu hukuki hizmet verdiği yüzlerce müvekkiline ilişkin işlem ve davalarda kazandığı derin tecrübe ve teknik bilgi çerçevesinde,

  • Cevap ve düzeltme hakkının icrası, bu alanda takibi gereken hukuki başvurular
  • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar
  • Medya yoluyla hakaret, iftira, suç isnadı suçları
  • Özel hayatın gizliğinin ihlal edilmesi suçları
  • Haberleşmenin gizliğinin ihlal edilmesi
  • Maddi ve manevi tazminat davaları
  • Bilişim suçları

alanlarında etkin hukuki hizmet vermektedir.