Bankacılık uygulamasının son yıllardaki hızlı gelişimi ve banka kredilerine yönelik yoğun talep, bankaları pek çok farklı hukuki uyuşmazlığın da tarafı haline getirmektedir. Bunun aynında Bankacılık mevzuatındaki hızlı değişim ve gelişim, Bankaların bu mevzuata uyum noktasında hukuki desteğe ihtiyaç duymasını sonuçlamaktadır. Keza, bankaların yabancı ortaklıklar çerçevesinde sermaye değişiminin olanaklı olması, yabancı bankaların Türkiye Bankacılık sektörüne dahil olmaları ya da Türk Bankalarına yabancı sermayenin girmesi, hem yabancı sermaye hukuku hem de bankacılık hukuku anlamında önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bankacılık hukukuna ait idari ilişkiler ve bundan doğan hukuki uyuşmazlıklar, bankaların çeşitli finansman ve özel kredi uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bankaların kendi sermaye yapılarına ilişkin hukuki ihtilaflar, sürekli gelişen ve değişen bankacılık ve finans hukuku mevzuatının takibi ve bu alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiliklerin, bu düzenlemelere uyumunun sağlanması konusunda gerekli hukuki desteğin sağlanması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde her türlü izin, işlem ve bildirim konularında hukuki desteğin sağlanması noktasında Kapadokya Hukuk Bürosu özellikle,

  • Banka ve finans hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve bunlardan kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü,
  • Bankacılık mevzuatındaki gelişim ve değişimin takibi ve gerekli hukuki desteğin sağlanması
  • Bankacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması,
  • Bankacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi,
  • Bankacılık uygulamasının şirketler, sermaye piyasaları ve rekabet hukuku

alanlarına uyumunun sağlanması alanlarında müvekkillerine dava ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.